VÝSTAVBA AREÁLU F&N TIŠICE

Místo stavby: Areál společnosti F&N v Tišicích, st.p 260, k.ú.Tišice
Termín realizace: 07/2010 – 12/2010
Investor: F&N dodavatelé, s.r.o., Tišice 225, PSČ 277 15
Náklady včetně DPH: 23,2 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Zakázka zahrnovala demolici objektu bývalé bramborárny a dále výstavbu montované ocelové haly. V hale jsou umístěny výrobní prostory, skladové prostory, technické zázemí, administrativní část a zázemí zaměstnanců. V rámci výstavby byly vybudovány přípojky plynu, vody a elektroinstalace. Pro splaškové vody byla vybudována velkoobjemová žumpa. Součástí dodávky byly rovněž areálové komunikace.Zpět