VRÁTNICE AREÁL ČESKÉ PŘÍSTAVY - PŘEDBOJ

Místo stavby: Předboj – areál firmy
Termín realizace: 08/2009 – 12/2009
Investor: České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Náklady včetně DPH: 4,7 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Stavba je realizována klasickou zděnou technologií s montovanými stropy a vazníkovou střechou s betonovou taškovou krytinou. Původní objekt byl odbourán a na jeho místě postaven nový objekt. Ve dvoupodlažní novostavbě jsou umístěny prostory vrátnice, kanceláří a ubytovny se samostatným venkovním schodištěm.

Zpět