OBECNÍ DŮM I. – III. ETAPA, PRAHA 20-HORNÍ POČERNICE

Místo stavby: Jívanská 635, Praha 20-Horní Počernice
Termín realizace: 07/1995 – 07/2001
Investor: MČ Praha 20 – Horní Počernice
Náklady včetně DPH: 23,8 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Tato stavba byla realizována jako přístavba ke stávajícímu obecnímu domu. V objektu vznikly kanceláře a zázemí pro zaměstnance MČ Prahy 20. Stavba je o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Konstrukční systém stěn je zděný z cihelných bloků, stropní konstrukce je z cihelných tvarovek a ocelových nosníků. Zastřešení je z dřevěných vazníků doplněných mansardou ve třetím nadzemním podlaží a střešní krytinou ze živičných šindelů. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Celý objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem Terranova s tenkovrstvou omítkou.Zpět