ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PŘEDBOJ I. A II. ETAPA

Místo stavby: Předboj – Praha východ
Termín realizace: I.etapa 06/2000 - 12/2000, II.etapa 10/2005 – 06/2006
Investor: Obec Předboj, Předboj 18, 250 72 Kojetice
Náklady včetně DPH: 9,7 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Čistírna odpadních vod byla postavena ve dvou etapách. V rámci stavby byla zrealizována vlastní stavba čistírny včetně všech přípojek inženýrských sítí a výústního objektu zajišťující výtok vyčištěných vod do Kojetického potoka. Stavba je řešena jako monolitické nadzemní nádrže z vodostavebních betonů zastřešených sedlovým krovem a betonovou střešní krytinou Bramac. Celý objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem Terranova. Technologie čistírny nebyla součástí dodávky.


Zpět