REKONSTRUKCE ČS,a.s. – TRIO MLADÁ BOLESLAV

Místo stavby: J.Palacha č.1287 a 1299, Mladá Boleslav
Termín realizace: 12/2007 – 06/2008
Investor: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Náklady včetně DPH: 24,1 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Zakázka zahrnovala vestavbu nové pobočky ČS,a.s. v interiérech stávajícího obchodního centra. V rámci zakázky byly provedeny stavební práce HSV a PSV včetně nových instalací a nařízených dodávek investora. Nově byly vybudovány instalace, ústřední vytápění, elektroinstalace a vzduchotechnika. Všechny povrchy byly zrealizovány nové.Zpět