KOMERČNÍ BANKA TEPLICE

Místo stavby: ul.Krupská a ul.U Divadla
Termín realizace: 03/1994 – 06/1995
Investor: Komerční banka a.s.
Náklady včetně DPH: 99,8 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Komerční banka je umístěna do tří na sebe navazujících objektů, které vykazovaly značné statické poškození. Objekty se nachází v památkové zóně města Teplic. Projekt musel respektovat požadavky památkářů a zároveň řešit statické zajištění stávajících konstrukcí, což mnohdy vedlo ke značně složitým stavebním konstrukcím. Uliční fasády zůstaly zachovány v původních konstrukčních materiálech a tvarech. Ostatní části stavby byly odbourány. Fasáda byla podepřena po dobu rekonstrukce a dostavby speciální ocelovou konstrukcí. Na stavbě bylo použito mnoho technologií spojených s rekonstrukčními pracemi. Jednalo se o sanace vlhkých zdí, podchytávání stávajících zdí a základů, výměny stropních konstrukcí, sanace stropních kleneb apod. Na fasádě se opravovaly původní štukatérské prvky a osadily nové hliníkové výplňové prvky.Zpět