REKONSTRUKCE ČS,a.s. – Praha 6

Místo stavby: Vítězné nám.9, Praha 6
Termín realizace: 10/2012 – 02/2013
Investor: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Náklady včetně DPH: 20,32 mil.Kč + DPH
   
Základní charakteristika stavby:  

Rekonstrukce stávající pobočky České spořitelny a.s. umístěné ve stávajícím 5 podlažním multifunkčním domě. V rámci zakázky byly provedeny stavební práce včetně nových instalací a nařízených dodávek investora. Práce byly realizovány za provozu multifunkčního centra.
Zpět