MALOMETRÁŽNÍ BYTY BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Místo stavby: ul.17. listopadu parc.č.276/6, Stará Boleslav
Termín realizace: 04/1996 – 12/1996
Investor: Město Brandýs nad Labem, Stará Boleslav
Náklady včetně DPH: 19,9 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Celá stavba je složena z 6-ti samostatných bytových objektů. V každém objektu jsou umístěny 4 samostatné byty. Bytové domy jsou postaveny klasickou technologií- založení na základových pasech, svislé nosné konstrukce jsou z cihelného materiálu, strop nad přízemím je rovněž montovaný z keramických nosníků a vložek. Krov sedlového tvaru s vikýři umožnil vybudování podkrovních bytových jednotek. Tašková krytina je betonová. Fasádní výplňové prvky jsou plastové.Zpět