BYTOVÝ DŮM U PÁRNÍKŮ II

Místo stavby: ul. U Párníků 696-696, Praha 9 – Čakovice
Termín realizace: 06/2010 – 10/2010
Investor: Praha, Nám.25.března 121, Praha 9 – Čakovice
Náklady včetně DPH: 14,4 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

V rámci generální dodávky byla provedena rekonstrukce stávajících 8 bytových jednotek a nástavba nových 8 bytových jednotek. Nástavba byla provedena klasickou zděnou technologií s panelovými stropy a vazníkovým zastřešením s plechovou krytinou. Součástí dodávky bylo rovněž zateplení celé budovy kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny všech fasádních výplňových prvků. Rekonstrukce a nástavba probíhala při užívání stávajících bytů.Zpět