Rekonstrukce Laubova

Místo stavby: Laubova 5, Praha 2
Termín realizace: 07/2011 – 02/2013
Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o., Seifertova 9, Praha 3
Náklady včetně DPH: 76,555 mil. Kč + DPH
   
Základní charakteristika stavby:  

Generální dodávka rekonstrukce představovala kompletní přestavby stávajících bytů včetně půdní vestavby dvou bytů, přístavby výtahu do dvorního traktu, vybudování opěrné stěny dvorní části, zrealizování podzemních garáží včetně zakladačů na osobní automobily. Součástí předmětu plnění byla rovněž prováděcí dokumentace. Rekonstrukce představovala velmi složité statické úpravy v celém objektu znamenající výměny všech stávajících stropů a nahrazení většiny vnitřních nosných stěn ocelovými konstrukcemi. Rekonstrukcí vzniklo 17 bytu s nadstandardním vybavením.


Zpět