Rekonstrukce Pařížská 23

Místo stavby: Pařížská 23, Praha 1
Termín realizace: 07/2015 – 11/2016
Investor: Ing. Václav Skala zastoupený Pražskou správa nemovitostí spol. s r.o.
Náklady včetně DPH: 104,8 mil. Kč + DPH
   
Základní charakteristika stavby:  

Generální dodávka představovala kompletní rekonstrukci polyfunkčního objektu zahrnující rekonstrukci obchodních ploch v 1.pp – 2.np a rekonstrukci bytových jednotek ve 3.np – 8.np. Jednalo se o náročné statické zajištění spojené s odbouráním celého 6.-8.np a jejich opětovnou výstavbu. V objektu byly zrealizovány byty v luxusním provedení. Dále výstavba zahrnovala rekonstrukci společných prostor objektu obsahujících historické ozdobné prvky, opravu historické uliční a dvorní fasády, včetně výplní otvorů, provedení nového střešního pláště a dodávky výtahu do dvorního traktu. Z důvodu památkově chráněného objektu generální dodavatel využil v rámci vlastního zařízení staveniště ochranné provizorní systémové zastřešení, aby v době rekonstrukce nedošlo vlivem klimatických podmínek k poškození objektu.
Autorem fotografií je Daniel Galba.

Zpět