HŘEBENKA – BYTOVÝ DŮM S PODZEMNÍMI GARÁŽEMI

Místo stavby: ul.Na Hřebenkách parc.č.3906/2, Praha 5
Termín realizace: 09/2003 – 12/2004
Investor: Stavební bytové družstvo AREA, Brdílkova 288/1E, Praha 5
Náklady včetně DPH: 44,6 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Objekt je řešen jako dva samostatné bytové domy s 19-ti bytovými jednotkami postaveny na podzemní garáže s kapacitou 21 parkovacích míst. Podzemní garáže jsou voleny jako monolitický stěnový systém a monolitický strop s rovnou zatravněnou střechou. Konstrukční systém bytových domů je volen ze svislých nosných stěn s monolitickými ztužujícími věnci, přepjatými dutinovými stropními panely a rovnými střechami. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Celá fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem TERRANOVA.


Zpět