DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OBEC JANOV – OKRES DĚČÍN

Místo stavby: Obec Janov čp.190, 470 14 Arnoltice
Termín realizace: 11/2002 – 10/2003
Investor: Obec Janov čp.190, 470 14 Arnoltice
Náklady včetně DPH: 34,3 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Stavba domu s pečovatelskou službou je zrealizována v objektech bývalé školy v přírodě. Vestavba 49 bytových jednotek byla provedena do dvou pavilonů ze tří pavilonů bývalé školy v přírodě. Objekt je montované konstrukce systém MS 71. V rámci rekonstrukce byly kompletně vybourány všechny podlahy, provedeny všechny nové povrchové úpravy, vyměněny vnitřní instalace. Jednalo se o kanalizaci, vodovod, zařizovací předměty, elektroinstalace, ústřední vytápění a vzduchotechniku. Celý objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem TERRANOVA.Zpět