PÁRNÍKY – NÁSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, PRAHA 9 - ČAKOVICE

Místo stavby: ul.U Párníků 634-636, Praha 9 - Čakovice
Termín realizace: 10/2000 – 08/2001
Investor: MČ Praha 9 - Čakovice
Náklady včetně DPH: 15,5 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Na stávající třípodlažní objekt se sedlovou střechou byla provedena nástavba jednoho obytného podlaží. Nosné konstrukce jsou zděné se zastřešením dřevěnými vazníky se styčníkovými plechy a plechovou krytinou imitace tašky. Fasádní výplňové prvky jsou plastové. V rámci stavby došlo ke kompletní rekonstrukci stávajících bytů a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem TERRANOVA.

Stavba byla velmi náročná na zabezpečení proti povětrnostním vlivů, neboť stávající podlaží byla po celou dobu stavby užívána nájemníky.
Zpět