HUSŮV DŮM I.-III.ETAPA

Místo stavby: Jungmannova 9, Praha 1
Termín realizace: 07/2000 – 10/2002
Investor: Sbor České církve evangelické, Jungmannova 9, Praha 1
Náklady včetně DPH: 22,8 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Realizace této stavby kladla značné nároky na koordinaci, neboť se v této budově nachází divadlo KALICH, které bylo v provozu po celou dobu rekonstrukce. V rámci rekonstrukčních prací památkově chráněné budovy byla zrekonstruována všechna podlaží na byty a kancelářské prostory se zázemím. Všechny instalace v objektu bylo nutné demontovat a zrealizovat nové odpovídající současným normám. Součástí dodávky byl rovněž výtah pro tělesně postižené s prosklenou výtahovou šachtou. S ohledem na okolní zástavbu byla realizace fasád provázena rovněž značnými nároky kladenými na koordinaci a součinnost s majiteli sousedních objektů.


Zpět