HUMANITÁRNÍ A DUCHOVNÍ STŘEDISKO LIDICE

Místo stavby: Lidice
Termín realizace: 12/1997 – 07/1998
Investor: Nadace Memento Lidice, Legerova 32, Praha 2
Náklady včetně DPH: 17,6 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Budova je určena jako dům s pečovatelskou službou s osmi bytovými jednotkami a se zázemím. Objekt se nachází v místě 5-6 m vysokých navážek, což vedlo k založení stavby na velkoprůměrových pilotách. Vlastní stavba je založena na základových pasech, zdivo je z cihelných bloků, stropy jsou monolitické konstrukce. Hlavní budova je zastřešena rovnou střechou. Dvě boční křídla jsou zastřešena krovem s taškovou krytinou. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Součástí dodávky bylo rovněž oplocení areálu, areálové komunikace a chodníky a ozelenění zahrady.Zpět