MODLITEBNA ČESKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Místo stavby: Z.Wintera 15, Praha 6
Termín realizace: 12/1996 – 04/1997
Investor: Sbor České církve evangelické, Jungmannova 9, Praha 1
Náklady včetně DPH: 7,7 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Rekonstrukcí suterénu činžovního domu vznikla modlitebna včetně zázemí. Pro vytvoření volných dispozic interiéru byly realizovány značně složité statické úpravy nosných konstrukcí. Při rekonstrukci byly vybourány a následně nově zrealizovány všechny nenosné konstrukce včetně vnitřních instalací. Vnitřní truhlářské konstrukce stěn a dveří jsou dřevěné mořené.

Zpět