REKONSTRUKCE FASÁDY JAROV A

Místo stavby: Koleje Jarov I/A, Koněvova 204/4, Praha 3
Termín realizace: 07/2010 – 10/2010
Investor: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám.W.Churchilla 4/1934, 130 67 Praha 3
Náklady včetně DPH: 8,5 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Rekonstrukce fasády představovala zateplení fasády a výměnu fasádních výplňových prvků.

Fasáda byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu a minerální vaty tl.120mm s konečnou tenkovrstvou omítkovinou.

Původní dřevěná okna byla nahrazena novými okny z pětikomorových profilů a izolačním dvojsklem.


Zpět