ZÁMEK CHVALY, PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE

Místo stavby: Na Chvalské tvrzi 857/12, Praha 20-Horní Počernice
Termín realizace: 09/2006 – 10/2007
Investor: MČ Praha 20 – Horní Počernice
Náklady včetně DPH: 64,3 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Jednalo se o kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy Chvalského zámku včetně nádvoří. V rámci stavebních prací byly dále zpřístupněny gotické chodby stávajících sklepení vytesané do rostlého pískovcového masivu. Celá budova slouží po rekonstrukci pro výstavní a kulturní vyžití občanů.

Celá stavba vykazovala před zahájením prací značné poškození všech stavebních konstrukcí. Při rekonstrukci byly prováděny stavební práce jako jsou sanace konstrukcí, restaurátorské práce, kamenické a kovářské práce apod. Nádvoří zámku bylo zastřešeno demontovatelnou membránovou konstrukcí. Nádvoří bude sloužit jako letní divadelní scéna. Součástí dodávky byla rovněž speciální divadelní technika včetně ozvučení a osvětlení.Zpět