Rekonstrukce Dalimilova

Místo stavby: Dalimilova 925/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Termín realizace: 01/2017 – 01/2018
Investor: Pražská správa nemovitostí, Seifertova 9, Praha 3
Náklady včetně DPH: 31,998 mil. Kč + DPH
   
Základní charakteristika stavby:  

Generální dodávka představovala kompletní rekonstrukci 7 podlažního bytového domu. Jednalo se o náročné statické zajištění a provedení konstrukcí objektu. Ve 2.pp – 1.pp jsou umístěny nebytové jednotky a ve 1.np – 6.np jsou umístěny bytové jednotky. V rámci rekonstrukce se jednalo o rekonstrukci společných prostor objektu obsahujících historické ozdobné prvky, oprava historické uliční a dvorní fasády, včetně výplní otvorů, provedení nového střešního pláště. Součástí rekonstrukce byla i dodávka výtahu.Zpět