Půdní vestavba, dvorní přístavba, výměna výtahu a stavební úpravy objektu Pařížská 22

Místo stavby: Pařížská 22/128, Praha 1 - Josefov
Termín realizace: 1.etapa 08.01.2018 – 31.05.2019
2.etapa 12.07.2018 – 30.04.2020
Investor: soukromý
Náklady včetně DPH: informace budou sděleny investorem na vyžádání
   
Základní charakteristika stavby:  

Rekonstruovaná budova se nachází v ulici Pařížská, která svým umístěním spadá do Pražské památkové rezervace.
Generální dodávka spočívala v rekonstrukci bytového domu s nebytovými obchodními prostory v přízemí. Součástí dodávky byla i rekonstrukce společných prostor objektu obsahujících historické zdobné prvky, dále opravu uliční a dvorní fasády, nové dřevěné fasádní výplňové prvky a provedení nového střešního pláště.
Součástí rekonstrukce byla i dodávka proskleného osobního výtahu.
Zpět