NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHALUPY

Místo stavby: Třeboňsko
Termín realizace: 12/2005 – 11/2006
Investor: soukromý
   
Základní charakteristika stavby:  

V místě původní zděné chalupy byla postavena nová rekreační chalupa s podkrovím. Stavba je zděné konstrukce s keramickými stropy a vaznicovým krovem s pálenou střešní taškou. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Vlastní tvar stavby byl přizpůsoben okolní zástavbě a požadavkům zástupců CHKO tak, aby stavba plně respektovala styl jihočeských domů. Dům byl postaven kompletně na klíč včetně všech vnitřních instalací a ústředního vytápění. Součástí stavby jsou chodníky okolo domu, nová žumpa na splaškové vody. S ohledem na spodní vody byl vybudován drenážní systém se zaústěním do přilehlé vodoteče.Zpět