MATEŘSKÁ ŠKOLA MIŠKOVICE

Místo stavby: ul. Tuháňská 8, Praha 9 – Miškovice
Termín realizace: 08/2009 – 05/2010
Investor: MČ Praha, Nám.25.března 121, Praha 9 – Čakovice
Náklady včetně DPH: 15,526 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

V rámci generální dodávky byla provedena rekonstrukce a přístavba stávající mateřské školy. Nově zde vzniknuly dvě tří mateřské školy se zázemím. Stavba je zrealizována klasickou technologií zděné stavby zastřešené vazníkovou konstrukcí. Součástí generální dodávky byla rovněž dodávky gasto zařízení kuchyně.
Zpět