ŠKOLÍCÍ CENTRUM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍČANY

Místo stavby: Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
Termín realizace: 01/2009 – 09/2009
Investor: Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
Náklady včetně DPH: 10,46 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Předmětem dodávky byla kompletní rekonstrukce třípodlažního objektu. Rekonstrukce představovala odstranění všech povrchů, výplňových prvků, demontáž krovu a vybourání všech nenosných konstrukcí.

Objekt je řešen jako nízkoenergetická stavba s dřevěnými fasádními prvky, zateplenou fasádou kontaktním zateplovacím systémem a tepelným čerpadlem.
Zpět