ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHVALY, PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE – I. – III.ETAPA

Místo stavby: ul.Stoliňská, Praha 20 – Horní Počernice
Termín realizace: 09/1999 – 08/2002
Investor: MČ Praha 20 – Horní Počernice
Náklady včetně DPH: 77,6 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Výstavba základní školy probíhala ve 3 etapách na sebe navazujících. V rámci 1.etapy byla vystavěna část objektu, v němž se nacházely učebny včetně šaten, jídelny a kuchyně. Ve 2.etapě byly postaven spojovací krček, ve kterém jsou umístěny šatny. Jako poslední etapa byla postavena tělocvična. Konstrukce všech stavebních objektů je železobetonový monolitický skelet s monolitickými stropy, s cihelnými vyzdívkami a zatepleným obvodovým pláštěm. Krov nad 1.etapou je klasický vaznicový v kombinaci s ocelovými prvky. Krov nad 2.etapou je z lepených vazníků. Krov nad tělocvičnou je z dřevěných vazníků. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Tašková krytina je pálená taška bobrovka s měděnými klempířskými prvky.
Zpět