GYMNAZIUM CHODOVICKÁ, PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE

Místo stavby: ul.Chodovická 2250, Praha 20 – Horní Počernice
Termín realizace: 07/1996 – 11/1997
Investor: MČ Praha 20 – Horní Počernice
Náklady včetně DPH: 47,2 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Stávající montovaný třípodlažní objekt gymnázia byl nastavěn o 1 podlaží učeben. Nástavbou se rozšířila stávající kapacita školy o 8 učeben včetně sociálních zařízení a kabinety pro učitelský sbor. Konstrukce nástavby je řešena jako ocelová konstrukce opláštěná sendvičovou konstrukcí s fasádními deskami cetris. Zastřešení je provedeno taškovou betonovou krytinou. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné.Zpět