ZÁKLADNÍ ŠKOLA U PARKÁNU, PRAHA 8 - ĎÁBLICE I. – IV.ETAPA

Místo stavby: ul.U Parkánu 17/11, Praha 8
Termín realizace: 09/1999 – 08/2002
Investor: MČ Praha 8 – Ďáblice
Náklady včetně DPH: 91,2 mil. Kč
   
Základní charakteristika stavby:  

Výstavba základní školy probíhala ve 4 etapách na sebe navazujících. Stavba obsahovala přístavbu učeben, tělocvičny umístěné ve 3.NP, víceúčelové atrium, kuchyň s jídelnou a objekt hvězdárny.

S ohledem na stávající sousední objekt bylo založení části stavby velmi složité realizované pomocí pilotáží a tryskové injektáže. Konstrukce všech stavebních objektů je železobetonový monolitický skelet, s cihelnými vyzdívkami a zatepleným odvodovým pláštěm a panelovými montovanými stropy. Krov nad částí objektu je sedlový vaznicové soustavy. Krov nad tělocvičnou je v kombinaci lepených obloukových vazníků a klasického dřevěného krovu. Fasádní výplňové prvky jsou dřevěné z euro profilů. Tašková krytina je pálená taška bobrovka s měděnými klempířskými prvky.Zpět