Historie firmy

Stavební společnost SAPROS, spol. s r.o. byla založena v lednu 1991. Nevznikla ani privatizací některého ze stavebních podniků, ani koupí jiné stavební firmy, ale byla budována nově, doslova od „základů“. O tomto svědčí i fakt, že v prvopočátcích měla společnost pouze 10 zaměstnanců.

Vlastní název je dán začátečními písmeny či slabikami – Stavební a projekční společnost. Logo společnosti je platné od jejího vzniku.

Stavební společnost SAPROS, spol s r.o. má jednoho majitele. Funkci jednatele a ředitele společnosti vykonává pan Ing. Přemysl Vaněk.

Hlavním krédem firmy od počátku je soustředit své iniciativy na „klasické“ pozemní stavitelství a to jak na rekonstrukce a obnovy stávajících objektů (včetně památkově chráněných), tak na výstavbu nových celků. Souběžně s tímto běží speciální aktivity, což je hlavně sanace objektů, generální opravy celých plášťů budov, aplikace zateplovacích systémů budov, realizace půdních vestaveb apod. Projekční činnost je podřízena potřebám uvedených aktivit. Postupným vývojem byla preferována pozice generálního dodavatele staveb. Tento vztah k investorovi dané akce umožňuje nabízet a hlavně spolehlivě provádět veškeré smluvené vzájemné podmínky.

Zájmem společnosti není jenom samozřejmé provádění staveb tzv. na klíč, ale i nabízení služeb investorovi v oblastech a oborech, které předcházejí realizaci díla. Jedná se o vytipování a pomoc při hledání spoluinvestorů daných projektů apod. Do současnosti realizovala stavební společnost SAPROS, spol. s r.o. širokou řadu akcí. Jednalo se o bytovou a občanskou výstavbu (bytové domy, banky, domy s pečovatelskou službou, školy, administrativní budovy, multikino apod.), dále o průmyslové objekty a výstavbu celých průmyslových celků, realizace rodinných vil a rodinných domků, realizace sanačních a zateplovacích projektů apod. Spektrum investorů, pro které firma realizovala dané akce, tvoří soukromé fyzické osoby a tuzemské i zahraniční společnosti, banky a v neposlední řadě i stát zastoupený jednotlivými městskými nebo místními úřady.

V roce 2000 byla dokončena I.etapa nového areálu stavební společnosti SAPROS, spol. s r.o. v ul. Za tratí 3, Praha 9-Třeboradice, kam se také postupně celá společnost přestěhovala. Postupem času a vývoje došlo k utvoření technického kolektivu na vysoké odborné úrovni, jehož společným cílem je maximální spokojenost investora a řemeslná čistota i těch nejmenších detailů každé stavby. K tomuto jsou vedeni i všichni ostatní zaměstnanci dělnických profesí a i okruh odborných subdodavatelských firem, které se společně s námi podílejí na realizaci jednotlivých zakázek.

Ve stavařské profesi jde zrealizovat téměř vše, jde zrealizovat produkt na světové, špičkové úrovni. Je to jenom otázka vůle, času a financí. Zaměstnanci stavební společnosti SAPROS, spol. s r.o. Vám nabízejí ještě něco navíc – lásku ke své profesi, umocňovanou hrdostí nad každou dokončenou zakázkou, kterou po čase předávají spokojenému investorovi.