SAPROS, spol. s r.o.
spisová značka C 926 vedená u Městského soudu v Praze
Adresa: Za Tratí 3, 196 00 Praha 9-Třeboradice
IČ:00246557, DIČ:CZ00246557
Ing. Přemysl Vaněk - ředitel společnosti:
Ing. Pavel Vaněk - výrobní ředitel:
Jiří Šťastný - technický ředitel:
Ing. Petr Voves - obchodní ředitel:
příprava výroby:
středis. podpory staveb:
záznamník společnosti:
vedoucí středisek, MTZ:
283 931 620
283 931 620
283 931 620
283 931 620
283 931 620
283 931 624
283 931 620
283 931 626
  Fax: 283 930 004
email Ing. Přemysl Vaněk - ředitel spol.:
email Ing. Petr Voves - obchodní ředitel:
email Ing. Pavel Vaněk - výrobní ředitel:
email Jiří Šťastný - tech. ředitel:
p.vanek@sapros.cz
voves@sapros.cz
vanek@sapros.cz
stastny@sapros.cz
Bankovní spojení:
KB Praha 9, Beranových 130
Sberbank CZ,a.s.